Cesko a thevo, thevo a Česko

Česká republika předsedá Radě Evropské unie (2009), a tak je příhodné, že právě v tento čas uvede thevo premiéru (KONGLA.Sprechen Sie Deutsch) svého evropounijního divadelního kousku* v Brně.

thevo – Divadlo lidí pro lidi – profesionální mobilní divadlo, které je na cestách již od roku 1982. Vyjíždíme z našich zkušeben a pracoven v Norimberku a cestujeme za našimi divačkami a diváky (v Bavorsku, ale také v Austrálii, Japonsku, Zimbabwe a na Ukrajině) – a za novými místy a divadelními formami.

Díky své jedinečné kvalitě být přítomno v místě a času má divadlo možnost sjednotit všechny druhy umění: výtvarné umění, hudbu, pohyb, slovo. Divadlo může jít za hranice a spojovat zdánlivě neslučitelné.“

(Nikkolo Feuermacher)

Při naší práci klademe důraz na spolupráci s umělci i z ostatních oborů, snažíme se tak o vytvoření všeuměleckého díla. Tato spolupráce má nejenom umělecký, ale také kulturní přesah (viz. www.thevo.de).

Se svou současnou taneční produkcí se thevo angažuje v evropském a mezinárodním kontextu a v divadelní produkci mládeže.

Kontakt: Theater thevo-Siegfriedstr. 20 RG-90461Nürnberg-Deutschland

Tel: 0911/2645324-www.thevo.de-

buero@thevo.de
Historie thevo v ČeskuV

roce 2004 se poprvé vydal autobus Divadla lidí pro lidi do České republiky. Tuto cestu umožnili Der europäische Bildungsträger arthefact e.V z Norimberku a také náš partner: divadlo Domino v Brně. *

n
t t
Nika Stepanková (divadlo Domino)

Od té doby přijíždí thevo každým rokem za kulturní výměnou, aby společně s mladými lidmi z Česka vytvářelo působivé, interaktivní divadlo a aby pracovalo se studenty, pedagogy a umělci s cílem ukázat, že německý jazyk nemusí být žádná překážka, naopak že může motivovat.29.3.-3.4.2004 „AIDS, do toho“

24.4.-29.4.2005 „ČTVRTEK – Podpora jazyka ve scénách“

2.10.-5.10.2006 „AIDS, do toho“

23.4.-26.4.2007 „Zasnění“

20.4.-25.4.2008 „Voda pro svět

27.4.-30.4.2009 KONGLA. Mluvíte německy?“

27.4.-30.4.2010 KONGLA. Mluvíte německy?“

02.5.-6.5.2011 „Unterwegs in Deutschland

23.04.- 27.04.2012 „Bellinda und Ralph

20.04.- 24.04.2013 „Bellinda und Ralph

19.04.- 23.04.2014 KONGLA. Mluvíte německy

20.04.- 24.04.2015 „Schikane

[*za podpory Česko-německého fondu budoucnosti, arthefact e.V., …]


[* ve spolupráci s: Young Civic Radio Europe
und Arthefact e.V., podporovaným Evropskou komisí v Programu pro celoživotní vzdělávání rovněž Česko-německým fondem budoucnosti.]


a e c